Projektové řízení VZ od úvah / záměru až po contract management

V Praze se v březnu opět konalo tematické setkání AVZ. Tentokrát na téma "Projektové řízení ve veřejných zakázkách od úvah / záměru až po contract management - příklady z praxe", které přineslo mnoho zajímavých poznatků z praxe různých organizací. O své zkušenosti se podělili Mgr. Jan Pospíchal ze Správy železnic, Tomáš Sova, DiS. z Letiště Praha, JUDr. Simona Galousková – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Hadaš, LL.M. z Masarykovy univerzity a Ing. Martin Vyklický z Vysokého učení technického v Brně.

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností se zadáváním veřejných zakázek a praktických příkladů a pomoci zadavatelům vyřešit různé otázky související s průběhem nebo projektovým řízením zakázky od jejího počátku ve fázi úvah až po samotné zadání, realizaci a zpětnou vazbu.

Celým seminářem se nesl stejný názor, že zavedení efektivního projektového řízení ve veřejných zakázkách je klíčovým prvkem pro úspěšné dokončení projektů. Správná příprava, včetně využití vhodných softwarových nástrojů a práce s daty, je nezbytná pro minimalizaci rizik a zajištění úspěšného průběhu zakázek, což podporuje transparentnost a efektivitu celého procesu zadávání veřejných zakázek.