První on-line konference od Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhla první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Celá akce se konala k příležitosti zavedení nových zásad do zákona o zadávání veřejných zakázek a byla určena všem osobám zodpovědným za přípravu veřejných zakázek v každé organizaci Plzeňského kraje.

Hlavním cílem setkání bylo předat všem zadavatelům Plzeňského kraje zkušenosti a seznámit je se všemi aspekty odpovědného veřejného zadávání. Dále i vyjasnit danou problematiku, a tím i ušetřit čas zadavatelů při zamýšlení jaké vhodné sociální, environmentální či inovační aspekty využít při zadávání veřejných zakázek.

Samotnou konferenci sledovalo celkem 151 sledujících. Účast byla i přes všechna současná omezení hojná.