Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje („CNPK“) Jana Dubcová se zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj („Výbor) dne 13. 1. 2021 a představila CNPK.

Předseda Výboru Milan Chaloupka uvedl ředitelku CNPK a předal ji slovo.

Ředitelka CNPK všechny přítomné členy seznámila s následující body:

  • Kdo CNPK je a co dělá
  • Konkrétní inovativní postupy a nástroje při zadávání veřejných zakázek
  • Proč je pro organizace výhodné CNPK využívat a na čem ušetří?
  • Významné vysoutěžené veřejné zakázky
  • Informace o odpovědném zadávání veřejných zakázek
„Velmi děkuji za pozvání a možnost informovat o práci Centrálního nákupu Plzeňského kraje, aktivní přístup při jednání výboru a za velmi hojnou diskuzi, která byla přínosem pro všechny zúčastněné.“
Jana Dubcová, ředitelka