Ředitelka CNPK absolvovala prestižní vzdělávací program ve Vídni

Vzdělávání v oboru je nepostradatelné pro udržení kroku s dnešním překotným vývojem v oblasti veřejných zakázek. V posledních letech došlo k výraznému posunu ve smýšlení o zadávání veřejných zakázek. Čím dál větší důraz je kladen na sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zadávání, na nastavení kvalitativního hodnocení ve veřejných zakázkách, na digitalizaci a profesionalizaci veřejných zakázek.

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, si tuto skutečnost dobře uvědomuje a jde příkladem nejen svým zaměstnancům, ale i mnohým veřejným zadavatelům v České republice. Nejen že se účastní mnohých seminářů, školení a workshopů, nově se může pyšnit i titulem  Public Procurement Expert, který získala v rámci svého studia ve vzdělávacím programu Public Procurement Excellence ve Vídni.

Public Procurement Excellence (PPE) je prestižním vzdělávací program pro odborníky na poli veřejných zakázek, financovaný Evropskou Unií. Vyučujícími a mentory jsou špičky v oblasti veřejného zadávání z celé Evropy, metody výuky jsou zábavné, osvěžující a hlavně efektivní. Kromě aktuálních témat, jako je centralizované zadávání na lokální, národní i mezinárodní úrovni, či odpovědné a inovativní veřejné zadávání, se PPE do hloubky věnuje i mnoha dalším oblastem – například contract managementu, efektivním metodám vzdělávání zaměstnanců, využívání scorecard ve firemní kultuře a mnohým dalším.

V rámci programu PPE se jeho účastníci vzdělávají formou přednášek, workshopů, plněním individuálních i skupinových úkolů. PPE umožňuje díky interaktivní povaze výuky networking mezi účastníky programu ze všech koutů Evropy, kteří mohou sdílet své rozmanité zkušenosti a inspirovat se od sebe navzájem.

Jana Dubcová dodává: „Těším se, až všechny své nově nabyté znalosti a zkušenosti aplikuji v praxi v Centrálním nákupu.“