Roadshow IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnil akce s názvem „Roadshow IROP“, kde byly představeny návrhy IROP pro roky 2021 – 2027.

V rámci hlavního programu vystoupili zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, zástupce Města Plzeň (Útvar pro koordinaci evropských projektů) a také místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky.

Aktivity IROP pro období 2021-2027 se budou zaměřovat především na:

  • Zlepšení výkonu veřejné správy (eGovernment a kybernetická bezpečnost – elektronická identita, Open Data, propojený datový fond).
  • Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice II. třídy).
  • Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochranu obyvatelstva (např. nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, zelená infrastruktura ve veřejném prostranství, integrovaný záchranný systém apod.).
  • Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví (např. sociální bydlení, urgentní příjmy, odborné učebny základních škol, památky).
  • Komunitně vedený místní rozvoj (např. bezpečnost v dopravě, městská a obecní muzea, modernizace mateřských škol a dětských skupin apod.).