Rok 2020

Loňský rok byl pro Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) velmi úspěšný. CNPK administroval celkem 182 poptávkových a zadávacích řízení, z toho bylo:

  • 78 – veřejných zakázek malého rozsahu
  • 41 – podlimitních veřejných zakázek
  • 63 – nadlimitních veřejných zakázek

a uspořil více než 138 milionů Kč.

Pro Plzeňský kraj jsme administrovali významné nadlimitní veřejné zakázky na služby, a to konkrétně Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023, která zajistí ambulantní péči mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. Veřejná zakázka byla dělená na 8 částí dle jednotlivých území kraje.

Další nadlimitní veřejnou zakázkou administrovanou pro Plzeňský kraj bylo Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022, která spočívá v zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby na územní Plzeňského kraje.