Seminář Nákupního klubu

Seminář Nákupního klubu, kterého se Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) zúčastnil, zahájil JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky úvodním slovem. Představil zajímavé hosty, kteří nás provedli populárním tématem poslední doby, a to COMPLIANCE.

V prvním bloku se přednášející věnovali především:

  • Co by měl obsahovat efektivní CMS a kdo to posuzuje?
  • Jaké pomůcky a best practices lze využít při zavádění nebo zlepšování CMS?
  • Protikorupční program, oznamovací linky (whistleblowing) a CMS – co je co a jak to spolu souvisí?
  • Jaké jsou nejrizikovější činnosti z pohledu trestněprávních rizik a compliance u veřejných zadavatelů?
  • Které compliance procesy jsou pro oblast veřejných zakázek a nákupu stěžejní?

Další část semináře byla praktická. V tomto bloku jsme byli rozděleni do skupin a věnovali jsme se modelovým příkladům na téma změny závazků v režimu ZZVZ. Dostali jsme se do role, kdy jsme vytvořili doporučení s upozorněním na případná rizika každé modelové situace, ať už z pohledu zadavatele, dodavatele či metodika.

Na akci mimo jiné byla zmíněna aktuální témata:

  • Změny cen materiálů a výrobků ve stavebnictví,
  • Řízení růstu cen komodit.

Za CNPK děkujeme za možnost účastnit se interaktivního školení, které bylo pro nás velmi přínosné. Těšíme se na další setkání.