Setkání členů pracovní skupiny pro veřejné zakázky ve zdravotnictví

Druhý lednový týden letošního roku se naše kolegyně Michaela Bervidová a Dominika Komašková zúčastnily osobního setkání pracovní skupiny pro veřejné zakázky ve zdravotnictví pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky.

Cílem tohoto setkání bylo definovat nejpalčivější otázky, které veřejné zadavatele tíží při zadávání veřejných zakázek na dodávky zdravotnických přístrojů, potravin, léčiv, ale i stavebních veřejných zakázek v oblasti zdravotnických zařízení.

Mezi tyto otázky členové pracovní skupiny zařadili pro začátek smlouvy s rámcovým prvkem, kvalifikační požadavky na dodavatele, multikriteriální hodnocení nabídek zahrnující hodnocení kvality a nastavení zadávacích podmínek s ohledem na novelu předpisů o zdravotnických prostředcích. Rozbor a návrh řešení jednotlivých otázek bude předmětem dalších setkán pracovní skupiny, kterých se zúčastní kromě členů pracovní skupiny také odborníci, kteří skupině pomohou s hledáním řešení na její otázky.

Setkání pracovní skupiny se budou konat jako doposud online, ale nově také osobně, a to jednou za čtvrt roku. Dohoda členů pracovní skupiny na osobním setkávání nás velmi těší, protože ze zkušeností víme, že diskuse tohoto charakteru jsou nejpodnětnější právě během osobních setkání a atmosféru osobního setkání online schůzkami ani přes veškerou snahu nahradit nelze.

Ředitelka CNPK, Jana Dubcová k tomu dodává: „Věříme, že naše členství v pracovní skupině naši činnost pozvedne zase o stupínek výš.“