Setkání krajských „zakázkářů“

Ve dnech 6. - 7. 10. 2022 se konala Konference k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022, na které se sešli zástupci odborníků v oblasti veřejných zakázek ze všech koutů České republiky. Úlohy pořadatele se letos ujal Královéhradecký kraj a tohoto nelehkého úkolu se zhostil na výbornou. Za Centrální nákup Plzeňského kraje se konference zúčastnila vedoucí stavebního oddělení, Dana Kocová, a právnička, Michaela Bervidová.

Účastníky konference přivítal pan Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, a úvodní slovo přednesl Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Svými přednáškami na konferenci přispěli

Tomáš Machurek,  Pavel Herman, Jan Vašek, Michal Petřík, Vilém Podešva a Kamil Jelínek. Na konferenci zazněly například příspěvky na téma rozhodovací praxe ÚOHS a soudů se zaměřením na výkladové změny, vyjednávací taktiky využívané mezi zadavatelem a dodavatelem, realizace Public Private Partnership projektů, sankce proti Rusku a jejich praktické uplatnění a další aktuální otázky z legislativy.

„Konference, jako je tato, umožňují zástupcům krajů, kteří se pohybují na poli veřejných zakázek, navázat kontakt a vyměňovat si zkušenosti napříč celou Českou republikou, což považuji za velký přínos,“ říká ředitelka Jana Dubcová.