Setkání se studenty VOŠ Plzeň

12. 10. 2021 se studenti VOŠ Plzeň zúčastnili exkurze v Centrálním nákupu Plzeňského kraje. Studenti probírají problematiku veřejných zakázek v předmětu Veřejné zakázky.

Tyto exkurze pro studenty organizuje CNPK již od roku 2017.

Zástupkyně ředitelky Ing. Silvie Hodanová je formou prezentace seznámila s jednou z hlavních činností CNPK, centralizovaným veřejným zadáváním.

CNPK představil studentům centrální komodity, které soutěží jako centrální zadavatel pro všechny zřizované či založené organizace Plzeňského kraje, včetně výhod a přínosu centralizovaného zadávání.

Budeme se těšit na další setkání.