Školení E-ZAK pro Krajský úřad Plzeňského kraje

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval školení na systém E-ZAK pro zaměstnance Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK). Toto školení mělo za cíl připravit zaměstnance na efektivní využívání systému pro zadávání veřejných zakázek.

Školení se uskutečnilo přímo v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje a bylo vedeno kolegou Janem Kronďákem, který má bohaté zkušenosti s provozem systému E-ZAK. Účastníci měli možnost seznámit se s funkcemi a možnostmi, které systém nabízí, a naučit se efektivně pracovat s jeho prostředím.

Cílem školení bylo nejen poskytnout účastníkům základní orientaci v systému E-ZAK, ale také je seznámit s konkrétními postupy a procesy, které jsou spojeny se zadáváním veřejných zakázek v rámci Plzeňského kraje.