Smlouvy na mobilní a pevnou telefonii prodlouženy

Na konci roku 2022 měly být ukončeny rámcové dohody s operátory mobilní a pevné telefonie Plzeňského kraje.

V případě nových veřejných zakázek by došlo ke znatelnému navýšení cen za hlasové a datové služby pro krajské organizace. Důvodem jsou události s negativním dopadem jako válka na Ukrajině nebo vysoká inflace.

Centrální nákup Plzeňského kraje si v roce 2020 předvídavě vyhradil opci s možností prodloužení plnění o rok.

Proběhly předběžné tržní konzultace s operátory, kteří potvrdili, že ceny v nových zakázkách budou vyšší. CNPK jako centrální zadavatel zahájil jednací řízení bez uveřejnění a uplatnil opční právo.

Rámcové dohody s operátory Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic, a.s. byly prodlouženy do 31. 12. 2023. V případě mobilní telefonie zůstala výše cen zachována, jeden z tarifů bez FUP bude mít vyšší rychlost. U pevné telefonie byla navýšena cena některých tarifů z důvodu inflace, ale zvýšení nepřesáhlo 10 %.