Spolupráce s Karlovarským krajem v dopravní obslužnosti

Po úspěšných veřejných zakázkách v oblasti dopravní obslužnosti, které vysoutěžil Plzeňský kraj, projevil zájem o spolupráci Karlovarský kraj. Oba kraje se spojily ve společném zadávání a vyhlásily nabídkové řízení podle zákona č. 194/2010 Sb. V pozici hlavního zadavatele vystupoval Plzeňský kraj, proto byl Centrální nákup Plzeňského kraje součástí týmu pro realizaci nabídkového řízení.

Předmětem veřejné zakázky byl provoz vlaků na lince P1 Západ ve směru Plzeň – Cheb – Karlovy Vary. Předpokládaná hodnota zakázky činila 3,33 miliardy Kč bez DPH. Vybrán byl dodavatel České dráhy, a.s. za jednotkovou cenu 137,24 Kč/vlkm bez DPH. K uzavření smlouvy mezi kraji a dopravcem došlo dne 14. 8. 2023. Na trati P1 Západ bude provoz vlaků zajištěn na dalších 15 let. Vybraný dopravce bude provozovat čtyři vlakové jednotky RegioPanter. Kompenzaci nákladů si poměrně rozdělí oba kraje. Na lince P1 Západ bude platit tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje.