Stavební zakázky v roce 2020

V průběhu roku 2020 probíhala náročná příprava stavební veřejné zakázky Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň - Design & Build ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & PARTNERS.

Jde o veřejnou zakázku na výstavbu atletického tunelu vč. zhotovení projektové dokumentace předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti na základě zadavatelem předložených požadavků. Požadavkem zadavatele je návaznost atletického tunelu na stávající sportovní halu v areálu učiliště a tím zajištění bezbariérového přístupu do obou objektů. Hodnocení veřejné zakázky proběhne v roce 2021.

Atletický tunel

Mezi další významné stavební zakázky patří Centrum pro podporu výtvarné kultury – stavba“, kde dojde k provedení stavebních úprav stávajících objektů, které se nacházejí v areálu galerie Klenová. Původně se jednalo o budovy sloužící k ustájení skotu a přípravě krmiv, nyní jsou objekty bez využití, v dezolátním stavu.

 Stavebními úpravami dojde ke změně využívání objektů, nově pro potřeby depozitářů Galerie Klenová a k vytvoření nových prostor depozitářů (uskladnění obrazů, plastik, grafiky a fotografií). Zároveň zde vznikne sochařská a restaurátorská dílna.

Na základě realizované veřejné zakázkyEnergeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeňdojde ke stavebním úpravám krovů a střech obou objektů Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby střelnice z azbestocementových desek a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu, osazení nových vazníků nad dvorním traktem. U staré budovy projekt řeší odstranění vikýřové vestavby internátů a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu.