Strana 37 v časopise Veřejné zakázky je naše!

Opět jsme publikovali v časopise Veřejné zakázky. Tentokrát jsme přispěli s našimi zkušenostmi, které máme s dynamickým nákupním systémem („DNS“).

DNS jsme měli zavedený v letech 2013 – 2017. Předmětem tohoto systému byla výpočetní technika. Před zavedením DNS byly ceny produktů IT vysoké a díky zavedení došlo k jejich výraznému snížení.