Stravování ve veřejných institucích

Dne 18. ledna 2024 jsme měli příležitost účastnit se vzdělávacího semináře s názvem "Stravování ve veřejných institucích 2024 – Od moderního nákupu surovin až po přípravu kvalitních pokrmů." Tato událost probíhala v prostorách makro akademie a byla zaměřena na problematiku spojenou s nákupem potravin v důsledku letní novely ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyslechli jsme si, jakým způsobem funguje praxe nákupu potravin u jiných veřejných zadavatelů. Jedním z diskutovaných témat byly i výhody dynamických nákupních systémů (DNS), které mohou být efektivním nástrojem pro zajištění potřebných surovin a potravinových produktů.

Zpestřením a zajímavostí semináře byl oběd servírovaný formou rautu, který byl sestaven z jídel splňujících přísné dietní normy a požadavky nemocničního stravování. Jídla byla připravena týmem nemocničních kuchařů a výsledek byl více než uspokojivý. Jídla byla nejen nutričně vyvážená, ale také chuťově vynikající.

Seminář se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Státního zdravotního ústavu.

Celkově lze říci, že seminář "Stravování ve veřejných institucích 2024" byl příkladem toho, jak spolupráce mezi veřejnými institucemi a experty v oblasti stravování může přinést pozitivní změny a inovace do této důležité oblasti. Těšíme se na další podobné události a na to, jak se bude vyvíjet stravování ve veřejných institucích v budoucnosti.