Tematické setkání Asociace veřejných zakázek

Proces hodnocení nabídek a vzorků je komplexním úkolem, který vyžaduje systematický přístup a pečlivou analýzu. Efektivní postup zadavatele, podpořený transparentní komunikací a důvěryhodnými informacemi, může výrazně posílit celkový proces hodnocení a zajistit objektivní rozhodnutí.

Proto Asociace veřejných zakázek (AVZ) zorganizovala 13. února tematické setkání týkající se hodnocení kvality. Za Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnila ředitelka Mgr. Bc. Jana Dubcová a dále administrátoři veřejných zakázek Mgr. Renata Janoušková a Ing. René Hartman.

Zástupci CNPK měli možnost se seznámit s aktuálními trendy v hodnocení kvality. Také si mohli hodnocení včetně vzorků i vzorkování designových prvků rovnou vyzkoušet na praktické ukázce, ve které kolegyně Janoušková vyhrála první cenu.