Veřejné zakázky po novele ZZVZ: Nejčastější chyby a jak jim předcházet

V rámci snahy o zvýšení transparentnosti a efektivity veřejných zakázek v České republice byla nedávno přijata novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Tato novela přináší několik změn a nových pravidel, které mají zajistit lepší fungování veřejných zakázek a snížit riziko chyb a nesrovnalostí.

Za Centrální nákup Plzeňského kraje se semináře o novele zákona zúčastnila Mgr. Renata Janoušková z oddělení dodávek a služeb.

Seminář pořádalo Nakladatelství FORUM a témata byla následující:

  • administrativní zátěž zadavatelů
  • prokazování kvalifikace dodavatelů
  • upřesnění pravidel pro komunikaci v zadávacím řízení
  • změny v zadávacích lhůtách a jistotě
  • práva účastníků zadávacího řízení
  • předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  • zpřísnění pravidel zadávacích řízení
  • změny smluv
  • zpřístupnění dokumentace pro ÚOHS