Veřejné zakázky ze zdravotnictví a ochranné pomůcky

Jako každý rok bylo administrováno mnoho veřejných zakázek pro nemocnice Plzeňského kraje. Jednalo se především o nadlimitní veřejné zakázky dělené na části, zejména Dodávku zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.. V rámci veřejné zakázky byly dodány např. tyto přístroje: sonografy, stolní svářečka hadiček, přístrojové vybavení pro ORL, ventilátor pro neinvazivní ventilaci, rehabilitační vany, příslušenství k operačnímu stolu, a další.

Pro organizace Plzeňského kraje CNPK vysoutěžil prostřednictvím veřejné zakázky Nákup osobních ochranných pomůcek velmi příznivě ceny ústenek, respirátorů FFP2 a respirátorů FFP3. Díky možnosti nakoupit přímou cestou na našem e-shopu nemusí nakupující organizace procházet složitou cestou průzkumu trhu a soutěžení zakázky. Mohou se přihlásit na e-shop a přímo potřebné pomůcky objednat v množství, které potřebují a za jednotnou, vysoutěženou cenu.