Vintířova stezka - poutní stezka plná zajímavostí

V loňském roce jsme administrovali několik veřejných zakázek pro Plzeňský kraj. Tyto zakázky spočívaly ve vytvoření Vintířovy stezky, konkrétně ve vytvoření 5 symbolických a relaxačních míst, informačních panelů, laviček a také souvisejícím tisku propagačních materiálů.

Veřejné zakázky byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Vintířova stezka má několik etap, které si můžete zvolit pro své putování. Další podrobnosti se dočtete v tomto článku: