Významné centrální zakázky v roce 2020

Centrální nákup Plzeňského kraje jako centrální zadavatel dokončil na začátku roku zadávací řízení na centralizovanou nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na období 2021 – 2022, která zajistila značnou úsporu pro organizace Plzeňského kraje v dodávce elektřiny a plynu. V porovnání s obvyklou průměrnou cenou pohybující se na trhu dojde k celkové úspoře za dvouleté období 2021 - 2022 ve výši 25,1 milionů korun.

V průběhu února 2020 byla dokončena centralizovaná veřejná zakázka Mobilní a pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022.