Workshop v AK Havel & Partners

Centrální nákup Plzeňského kraje se obrátil na advokátní kancelář Havel & Partners s žádostí o vytvoření školení na míru. Workshop pro CNPK vytvořila Mgr. Adéla Havlová, LL.M., která je předním odborníkem v oblasti veřejných zakázek.

Školení nabídlo zaměstnancům CNPK jiný úhel pohledu na některá témata veřejných zakázek, se kterými se v praxi běžně setkávají.

Hlavními tématy byly zejména:

  • Předpokládaná hodnota
  • Vyhrazené změny závazku
  • Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  • Veřejné zakázky na projekční práce

Dále jsme se zaměřili na připravovanou novelu Zákona o zadávání veřejných zakázek, rekodifikaci veřejného stavebního práva a aktuální rozhodovací praxi.

"Celý workshop byl komplexním školením jednotlivých aspektů veřejného zadávání, orientovaným na požadavky Centrálního nákupu Plzeňského kraje", zhodnotila ředitelka CNPK, Mgr. Bc. Jana Dubcová.