Zájemci mohou podávat nabídky do podlimitní veřejné zakázky na Atletický tunel

Do 29. ledna 2021 do 10:00 hodin je možné podávat nabídky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje do podlimitní veřejné zakázky Atletický Tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň zadávaná metodou Design & Build.

Stavba se bude nacházet v těsné blízkosti areálu městského atletického stadionu města Plzně. Zadavatelem je Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 99 milionů korun bez DPH a vychází z přidělených a schválených finančních prostředků Plzeňského kraje.

Jde o veřejnou zakázku na výstavbu atletického tunelu vč. zhotovení projektové dokumentace předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti na základě zadavatelem předložených požadavků. Požadavkem zadavatele je návaznost atletického tunelu na stávající sportovní halu v areálu učiliště a tím zajištění bezbariérového přístupu do obou objektů. Neopomenutelnou podmínkou zadavatele je zajištění parkovacích míst. Atletický tunel bude disponovat šesti běžeckými drahami, prostorem pro skok do výšky, skok o tyči, prostorem pro nácvik vrhačských disciplín a nezbytným navazujícím zázemím pro sportovce.

Vyhlášení zakázky předcházelo provedení předběžné tržní konzultace (PTK), která pomohla zadavateli vyřešit některé otázky pro zadání a zajistila účast co nejvíce potencionálních dodavatelů.

Veřejná zakázka je zadávána metodou Design & Build. Tato metoda představuje způsob realizace stavebních záměrů objednatelů (tj. zadavatelů), jehož základním rysem je skutečnost, že dodavatel pro objednatele zajišťuje nejen realizaci stavebních prací a dodávek, ale současně také projekční činnost. Tím je možné využít jedinečného know-how zkušeného dodavatele a současně zadavateli umožňuje efektivní jednání s jedním generálním dodavatelem. Projekt je tedy definován požadavky na výkon a funkci a nabídková cena je paušální a nepřekročitelná, za předpokladu nerozšiřování požadavků zadavatele nad sjednaný rámec. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem je sjednávána s využitím zvláštních podmínek dle mezinárodního standardu FIDIC.

Metoda Design & Build je vhodná pro výstavby, kde prioritou zadavatele je inovativní řešení jeho požadavků a zároveň je přenášena odpovědnost na zhotovitele za správnost, úplnost projekčního řešení a za celkový výsledek,“ dodává ředitelka Centrálního nákupu PK Jana Dubcová.

Veřejná zakázka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti dle váhových kritérií 60 % nabídková cena, 30 % celková doba realizace díla a 10 % zkušenost realizačního týmu s metodou Design & Build. „Jako součást nabídek je požadováno předložení technického návrhu, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele,“ doplňuje náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup Pavel Hais a dodává: „Centrálnímu nákupu děkuji za inovativní přístup při zadávání stavebních veřejných zakázek. Jedná se o první využití metody Design & Build v Plzeňském kraji.“

Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8229.html.