Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2022

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů, následovně:

  • Nadlimitní VZ na dodávky a služby: 5 610 000,- Kč bez DPH – veřejné zakázky na dodávky a služby (původně 5 494 000,- Kč bez DPH),
  • Nadlimitní VZ na stavební práce: 140 448 000,- Kč bez DPH – veřejné zakázky na stavební práce (původně 137 366 000,- Kč bez DPH),
  • Max. limit na výjimku podle § 18 odst. 3 ZZVZ do 20 % na dodávky a služby: do 2 087 000,- Kč bez DPH (původně 2 054 000,- Kč bez DPH),
  • Max. limit na výjimku podle § 18 odst. 3 ZZVZ do 20 % na stavební práce: do 26 096 000,- Kč bez DPH (původně 25 676 000,- Kč bez DPH),
  • Nadlimitní VZ, která je koncesí na služby: 140 448 000,- Kč bez DPH (původně 137 366 000,- Kč bez DPH),
  • Nadlimitní sektorové VZ na dodávky a služby: 11 247 000,- Kč bez DPH (původně 10 989 000,- Kč bez DPH).
Nové limity jsou platné pro veřejné zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) ZZVZ, kterými jsou územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a např. akciové společnosti PK. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů bylo změněno nařízením č. 475/2021 Sb.