Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2024

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů.

Nové finanční limity platí od 1. 1. 2024. Limity pro VZMR zůstávají stejné jako doposud, mění se (zpřísňují se) limity pro nadlimitní VZ.

  • Nadlimitní VZ na dodávky a služby: 5 401 000,- Kč bez DPH – veřejné zakázky na dodávky a služby (původně 5 610 000,- Kč bez DPH),
  • Služby podle přílohy č. 4 ZZVZ: 18 330 000,- Kč bez DPH (původně 19 572 000 Kč bez DPH),
  • Nadlimitní VZ na stavební práce: 135 348 000,- Kč bez DPH – veřejné zakázky na stavební práce (původně 140 448 000,- Kč bez DPH),
  • Max. limit na výjimku podle § 18 odst. 3 ZZVZ do 20 % na dodávky a služby: do 1 955 000,- Kč bez DPH (původně 2 087 000,- Kč bez DPH),
  • Max. limit na výjimku podle § 18 odst. 3 ZZVZ do 20 % na stavební práce: do 24 440 000,- Kč bez DPH (původně 26 096 000,- Kč bez DPH),
  • Nadlimitní VZ, která je koncesí na služby: 135 348 000,- Kč bez DPH (původně 140 448 000,- Kč bez DPH),
  • Nadlimitní sektorové VZ na dodávky a služby: 10 826 000,- Kč bez DPH (původně 11 247 000,- Kč bez DPH).

Nové limity jsou platné pro veřejné zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) ZZVZ, kterými jsou územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a např. akciové společnosti PK.  Limity upravuje nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, které bylo změněno nařízením vlády č. 435/2023 Sb.