Poradenství

V rámci administrace konkrétní zakázky vám rádi poskytneme profesionální poradenství. Náš tým čítá právní poradce a odborníky na různé druhy zakázek.

Co poradenství zahrnuje


Doporučení vhodného druhu zadávacího řízení

Tvorba zadávací dokumentace, ostatních formulářů a návrhů smluv

Uveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele

Odpovědi na dotazy dodavatelů a poskytovatelů dotace

Poradenské a právní služby v oblasti veřejných zakázek

Reakce na námitky a vyjádření v přezkumném řízení před ÚOHS

Co vám spolupráce přinese


Požadované plnění

Úsporu

Kvalitu

Ekonomickou výhodnost

Odbornou spolupráci

Minimalizace rizik

Dodržení předpisů

Elektronizace

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.