Upozornění pro zadavatele: Od 1. 1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou se rozšiřuje § 6 o novou zásadu. Podrobnější informaci naleznete v sekci "Odpovědné veřejné zadávání".

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Významné centrální zakázky v roce 2020

Dodávka elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na období 2021 – 2022 a Mobilní a pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022

Veřejné zakázky ze zdravotnictví a ochranné pomůcky

Jako každý rok bylo administrováno mnoho veřejných zakázek pro nemocnice Plzeňského kraje. Pro organizace Plzeňského kraje CNPK vysoutěžil osobní ochranné pomůcky.

První on-line konference od Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhla první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019