Upozornění: Došlo ke změně názvu organizace na Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP

V pondělí 1. 11. 2021 se naši kolegové z CNPK zúčastnili školení pořádaného Centrem pro regionální rozvoj s názvem „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP“.

13. ročník říjnové konference od AVZ

Zúčastnili jsme se říjnové konference o veřejných zakázkách, která se konala ve dnech 14. a 15. října 2021 na zámku ve Valeči na Vysočině. Konferenci pořádala Asociace pro veřejné zakázky.

Předání zkušeností s kolegy z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje, společně s kolegy odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, diskutovali o výhodách a možnostech centrálního zadávání veřejných zakázek v praxi.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019