Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 13 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

CNPK publikovalo odborný článek o nákupu energií

Minulý rok byl z pohledu nákupu energií opravdu náročný. Komplexní shrnutí, jak jsme se s energiemi vypořádali naleznete v našem článku.

Setkání členů pracovní skupiny pro veřejné zakázky ve zdravotnictví

Akce se konala v Praze pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky. Jednalo se o první osobní setkání členů této pracovní skupiny.

Nové vydání časopisu Plzeňský kraj

Časopis informuje o fungování samosprávy, krajského úřadu a dění v Plzeňském kraji. Doručován bude do domácností a dalších institucí na území Plzeňského kraje.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019