Upozornění: Došlo ke změně názvu organizace na Centrální nákup Plzeňské kraje, příspěvková organizace

Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Roadshow IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnil akce s názvem „Roadshow IROP“, kde byly představeny návrhy IROP pro roky 2021 – 2027.

Exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnili exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli tak možnost prohlédnout si realizaci projektu „Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze“ financovaného z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Workshop v AK Havel & Partners

Centrální nákup Plzeňského kraje se obrátil na advokátní kancelář Havel & Partners s žádostí o vytvoření školení na míru. Workshop pro CNPK vytvořila Mgr. Adéla Havlová, LL.M., která je předním odborníkem v oblasti veřejných zakázek.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019