Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 14 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

E-shop CNPK

Už je to rok co jsme představili novou online platformu, e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Veřejné zakázky po novele ZZVZ: Nejčastější chyby a jak jim předcházet

V rámci snahy o zvýšení transparentnosti a efektivity veřejných zakázek v České republice byla nedávno přijata novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Co nás čeká v roce 2024?

V roce 2024 můžeme očekávat řadu zajímavých akcí a školení od Centrálního nákupu. Na podzim minulého roku CNPK zahájil sérii školení a seminářů pro své organizace, zaměřených na různá témata, která souvisí s prací v oblasti veřejných zakázek

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019