MEET THE BUYER – Staňte se dodavatelem pro Plzeňský kraj i vy, není to věda.
Představení investičních akcí naleznete na Youtube kanálech Centrálního nákupu Plzeňského kraje a Plzeňského kraje.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Nabídkové řízení na provoz vlaků v Pošumaví ukončeno

Plzeňský kraj podepsal dne 21. 4. 2021 smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s vybraným dopravcem GW Train Regio a.s.

Dodavatelé, seznamte se s investičními akcemi Plzeňského kraje pro rok 2021

Na začátku dubna jsme seznámili na našem YouTube kanálu potencionální dodavatele s Plánem veřejných zakázek pro rok 2021.

Centrální nákup Plzeňského kraje opět publikoval v odborném časopise

Centrální nákup Plzeňského kraje publikuje v odborném časopise Veřejné zakázky, tentokrát o tom, jak pomáháme organizacím v Plzeňském kraji s odpovědným veřejným zadáváním.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019