Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 13 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Administrace veřejných zakázek spolufinancovaných z IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje zahájil administraci několika veřejných zakázek spolufinancovaných ze 43. výzvy IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje razí trendy ve veřejném zadávání – získal ocenění FSA

Centrální nákup Plzeňského kraje se pyšní novým úspěchem z letošního ročníku soutěže FSA (Fair Sourcing Awards), kde získal ne jedno, ale hned dvě ocenění.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019