Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Článek v časopise Veřejné zakázky

V časopise Veřejné zakázky byl zveřejněn další článek tentokrát o našem úspěšně dokončeném zadávacím řízení na vybudování atletického tunelu prostřednictvím metody Design & Build.

3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila 3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde všechny zúčastněné členy seznámila s akcí Meet the Buyer – Poznej svého zadavatele.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019