Staňte se dodavatelem v Plzeňském kraji i Vy! Více informací v sekci Meet the Buyer 2022

Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 12 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Ředitelka CNPK se zúčastnila nahrávání podcastu

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského krajeJana Dubcová přijala pozvání na nahrávání podcastu s panem Michalem Šilhánkem, který je předsedou Unie administrátorů veřejných zakázek.

Energie v Plzeňském kraji

Úspěchy Centrálního nákupu Plzeňského kraje na poli energií nezůstaly bez povšimnutí.

Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

Pracovní jednání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019