Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 13 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Jsme součástí Digitálního zakázkářského týmu

V Ostravě probíhá od letošního podzimu do příštího jara unikátní vzdělávací kurz „Digitální zakázkářský tým“. Tohoto kurzu se v pozici studentů účastní několik našich zaměstnanců

Spolupráce s Karlovarským krajem v dopravní obslužnosti

Po úspěšných veřejných zakázkách v oblasti dopravní obslužnosti, které vysoutěžil Plzeňský kraj, projevil zájem o spolupráci Karlovarský kraj. Oba kraje se spojily ve společném zadávání a vyhlásily nabídkové řízení podle zákona č. 194/2010 Sb.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019