Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 14 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Ocenění eOsobnost: ředitelka CNPK v časopisu Moderní obec

„Příběhy vítězů, kteří posouvají digitalizaci české veřejné správy“ tak zní název článku v květnovém vydání časopisu Moderní obec, ve kterém je zmíněna i Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

Digitalizujeme, co se dá-Elektronický systém řídicí kontroly

Tento systém umožňuje elektronizaci procesů řídicí kontroly a jeho integraci do stávajícího IT prostředí.

Školení E-ZAK pro Krajský úřad Plzeňského kraje

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval školení na systém E-ZAK pro zaměstnance Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK)

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019