Upozornění: Došlo ke změně názvu organizace na Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 10 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2022

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů

Nové vlaky RegioPanter v Plzeňském kraji

V prosinci 2021 byly v Plzeňském kraji nasazeny nové elektrické vozy RegioPanter. Jezdí na vlakové trati P2 na trase Klatovy – Přeštice – Plzeň – Rokycany – Beroun. Plzeňský kraj se tímto stal oblastí s nejmodernějšími elektrickými vlaky v České republice.

Prosincové jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Ředitelka CNPK se v prosinci zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj, kde přítomné členy seznámila s úspěchy Centrálního nákupu Plzeňského kraje za rok 2021.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019