CNPK publikovalo odborný článek o nákupu energií

Minulý rok byl z pohledu nákupu energií opravdu náročný. Projevila se celá řada faktorů, které ovlivnila jak cenu jednotlivých komodit, tak i ochotu dodavatelů účastnit se aukci na komoditní burze.

Nejvýraznějšími faktory byly:

  • cena emisních povolenek;
  • dozvuky celosvětové pandemie;
  • prudký růst energetických surovin;
  • konflikt na Ukrajině.

CNPK strategicky vybíral ze čtyř zákonem aprobovaných možností:

  • Otevřené řízení;
  • Dynamický nákupní systém;
  • Komoditní burza;
  • Veřejné zakázky malého rozsahu.

Komplexní shrnutí, jak se se situací na trhu s energiemi vypořádal Centrální nákup Plzeňského kraje, si můžete přečíst v odborném článku „Nákup energií v turbulentním prostředí“, který najdete na stranách 32 - 36 časopisu Veřejné zakázky.

Článek vzniknul ve spolupráci s PhDr. Janem Vašekem, MSc. et MSc., který mimo jiné pojmenoval nejvýraznější cenotvorné faktory.