Systém E-ZAK

Elektronický certifikovaný nástroj, který slouží k administraci veřejných zakázek jako profil zadavatele.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

E-ZAK je využíván Plzeňským krajem a jeho zřizovanými organizacemi k realizaci zadávacích a poptávkových řízení. Jedná se o transparentní nástroj, který zajišťuje rovný přístup k informacím a důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Tím, že se jedná o veřejný informační systém a informace v něm jsou veřejně dostupné, rozšiřuje to tak okruh potenciálních dodavatelů.

Manuál pro systém E-ZAK